Zemědělská výroba

Zemědělská výroba

Na pozemcích, které nejsou aktuálně využívány k provádění pokusnické praxe (reziduální báze, využití pro meziplodiny apod.). Celková výměra pozemků, na kterých společnost INF Agro, s.r.o. hospodaří je 33,19 ha.

Pozemky se dají rozdělit do dvou kategorií:

  1. Pozemky určené pouze pro státní odrůdové pokusy.
    Pozemky jsou rozděleny do pětihonného osevního postupu (pšenice ozimá, pšenice ozimá + slunečnice, kukuřice zrno, ječmen jarní, hrách polní).
    Podmínky pro hospodaření na těchto plochách jsou definovány přesnými pravidly UKZUZ.

  2. Na zbývajících pozemcích o výměre  8,2 ha jsou zakládány všechny pokusy dle pravidel GEP i ostatní nespecifikované pokusy.
    Plocha je rozdělena do  honů (jařina, ozim, kukuřice, pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice + slunečnice).
    Produkce z této plochy je po vyhodnocení prodána nebo likvidována podle zásad dobré pokusnické praxe.