Pokusnická činnost

Na zkušební stanici jsou zakládány 2 typy pokusů.

Registrační pokusy

Pokusnická činnost

Firma INF Agro, s.r.o. je držitelem pověření GEP (správné experimentální praxe) pro ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin. Výsledky těchto pokusů slouží jako podklad pro registraci nově povolovaných přípravků nebo pro případ rozšíření nebo obnovení registračního procesu.

Zakládány jsou pokusy:

  • s herbicidy
  • s fungicidy
  • s insekticidy
  • s regulátory růstu (morforegulátory), mořidly apod.

Pokusy provádíme u polních plodin. Především se zaměřujeme na pokusy s kukuřicí na zrno, kukuřicí na siláž, slunečnicí, s ozimými i jarními obilovinami. U ostatních pokusů je nutná podrobnější konzultace před založením. Každoročně vydáváme orientační ceník pokusů.

Po konzultaci jsme schopni zajistit s externí firmou laboratorní rozbory k doplnění výsledků podle požadavku zadavatele.
Zpracování výsledků pokusů je prováděno v programech, které jsou požadovány firmou (ARM, Field pro, Upav Gep, Scout apod.). K vyhodnocení pokusů jsou využívány metodiky EPPO.

Pro vnitřní potřeby firem

Pro vnitřní potřeby firem jsme schopni zakládat i další nespecifikované pokusy, jejichž výsledky slouží k ověření některých vlastností odrůd, hnojení apod. na podkladě firemních metodik nebo definovaných požadavků. Tyto pokusy nepodléhají pověření GEP.